Historikk

Rundt århundreskiftet ble Toppenbue flyttet til Nes av Martinus Olsen Næss. Tidligere sto den i åsvær, der den hadde vært brukt under de store sildeårene på Helgeland. Brygga (naustet) ble først satt opp ved Haugsjø. Etter utskiftingen ble den flyttet dit den står i dag. I 1916 ble den tatt i bruk som butikk, og det ble drevet handel her fram til 1932. Det første samvirkelaget på Vega hadde lokalet sitt her.

I 1932 overtok Petter Salamonsen brygga. I 1949 solgte han den til svigersønnen, Einar Pedersen Toppen, for 75 kroner. Han brukte den som sjøhus fram til 1975 da hans sønn Peder A. Pedersen (Per Toppen) overtok. I dag er det Brit Pedersen som eier Toppenbue. Fremdeles blir nordenden av brygga brukt til å oppbevare fiskeredskaper av forskjellig slag. På begynnelsen av 1990 tallet ble det utført et omfattende restaureringsarbeid med tanke på å ta bygget i bruk som overnattingssted for turister. Blant annet ble tømmerveggene inne i bua sandblåst, noe som bidro til å gi Toppenbue den sjarmen den har i dag. Sørenden ble tatt i bruk for feriefolk i 1991. I skjøtet fra 1949 heter plassen "Topptomta av Nes".

Miljøet ved Nessjøen

Nes er et gammelt borgerleie, og det første handelsstedet på Vega lå trolig her. Hvor det først ble handlet på Nes, vet vi ikke, men kanskje var det i små buer plassert langs strandlinja i Nessundet. Det har vært stor virksomhet og livlig aktivitet gjennom mange hundreår i dette området:


"I Nessundet hadde Nesfolket båtene sine liggende. De la til lands ved Nergårdsberget, kastet fisken sin opp på berget og satte opp båtene sine der.
Der hadde de naustene og båthusene sine, og der arbeidet de med båt og fiskeredskap i generasjoner. Nergårdsberget er blitt jamnslitt og glattpolert gjennom århundrer. Der gikk de i sine skinn- og vadmelsklær og lange lærstøvler.
Etter hvert som årene og utviklingen gikk, fyltes Nergårdsberget med fembøringer, åttringer, halfjerderomsbåter og toromsbåter. I tidligere tider lå det kanskje en tendring eller en slagbåt, som ble brukt til å reise ut i distriktet. En jekt kunne også ligge et stykke lenger ute og vest i sundet eller nord for Kappborget, og i Jektvika var det jektoppsett. Etter Lofotfisket og utover våren brente de tran av leveren de hadde med seg fra Lofoten. Da luktet det tranbrenning over hele Nes."
(Oskar Næss i "Brønnøysunds Avis 9.1.1953)
 
Telefon: 75 03 55 12
Mobil: 472 66 119
  E-post
 
 
 
Egen nettside?